Garantie & Onderhoud

ENZA HOME & YATAS BEDDING

Via deze link: algemene voorwaarden, is het mogelijk om onze algemene voorwaarden direct te downloaden. Desgewenst kunnen we onze algemen voorwaarden op aanvraag per post of per mail versturen.

WETTELIJKE GARANTIE

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. 

Alle op de website genoemde garantietermijnen geldt de fabrieksgarantie. De after sale service doet niets af aan de wettelijke garantie.

FABRIEKSGARANTIE MEUBELEN

Ela Wonen & Slapen is zelf geen producent en zal voor het verlenen van garantie, service en reparatie de expertise van de fabrikant inschakelen. Op de showroommodellen is de fabrieksgarantie (de after sale garantie) van toepassing. Indien u akkoord gaat dan kunnen wij tegen vergoeding extra service verlenen. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie treft u in het onderhoudsboekje van Yatas Group. Het onderhoudsboekje ontvangt de klant bij de levering van uw nieuwe bestelling. Indien de klant een extra exemplaar van het onderhoudsboekje wilt dan kan de klant een e-mail sturen naar: [email protected]

REPARATIEKOSTEN

1- Binnen garantie

Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief voorrij- en/of verzendkosten) in Nederland binnen de garantietermijn voor de rekening van Ela Wonen & Slapen. Buiten Nederland wordt het artikel binnen de garantie kosteloos omgeruild. De voorrij- en verzendkosten is buiten Nederland niet inbegrepen.

2- Buiten garantie

Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen komen de kosten voor de rekening van de klant. Zijn er voor de klant kosten verbonden aan het oplossen van de artikelklacht, dan informeren we de klant per mail hierover vooraf.

GEGRONDE KLACHT

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door: beschadiging door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, demontage, verplaatsing, verhuizing, normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

REPARATIE PERIODE

Vanaf het moment dat een te repareren artikel in behandeling is genomen bij de servicedienst (dit kan alleen als alle gegevens compleet zijn), duurt het conform onze algemene levertijd ongeveer 12-14 weken tot u uw artikel gerepareerd bezorgd kan worden. Als het artikel niet gerepareerd kan worden of als de reparatie bijvoorbeeld niet onder garantie uitgevoerd kan worden, informeren we u binnen deze periode over de verdere afhandeling.

Ela Wonen & Slapen biedt productgarantie op zijn assortiment volgens fabrieksgarantie van Yatas Group. Afhankelijk van het product is de garantie voor de producten van Enza Home 2 jaar en voor de matrassen van Yatas Bedding 2+2 voor de vulling en 5 jaar op de constructie garantie.  Voor meer informatie over onze algemene garantie voorwaarden kan de klant een e-mail sturen naar [email protected].

ONAFHANKELIJK EXPERT POS-BEDRIJF

Wanneer de klant een klacht heeft dan kunnen we POS-bedrijf schakelen. Een onafhankelijk expert zal dan de klacht komen beoordelen en maakt een rapport. Indien de klacht terecht wordt beoordeeld dan komt voor de klant geen extra service kosten. Bij onterechte beoordeling dient de klant de service kosten vooraf te voldoen.

NIEUWE BESTELLING IN DE WINKEL RETOURNEREN/ANNULEREN

Zolang de klant nog niet in kennis is gesteld van de afleveringsdatum dan kan u de bestelling en meer in het bijzonder ”custom made orders en woonpakketten”, die fysiek in de winkel is gedaan annuleren.  Bij voorgenoemde bestellingen die fysiek in de winkel zijn gedaan geldt de volgende annuleringskosten:

  • de klant dient  30% van de factuurwaarde annuleringskosten te betalen.
  • Indien de klant al op de hoogte is gesteld van een afleveringsdatum dan bedraagt annuleringskosten 50% van de factuurwaarde.