Inloggen

Registreren

Een link om een nieuw wachtwoord in te stellen zal naar je e-mailadres worden verzonden.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Enza Home Rotterdam B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:
* onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
* onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
* u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Enza Home Rotterdam B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel bij de webwinkel www.elawonen.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Enza Home Rotterdam B.V..