Privacy

Privacy- en cookieverklaring Ela Rotterdam B.V.
21 september 2022

 Download (PDF)

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ela Rotterdam B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Ela Rotterdam B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.elawonen.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Ela Rotterdam B.V..
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Pagina 1 van 4
Plaatsen van reviews op de website
U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie 1 jaar.
Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 per e-mail
 via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Pagina 2 van 4
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP adressen niet anonimiseren.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij  intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Pagina 3 van 4
Contactgegevens
Ela Rotterdam B.V.
van Deventerstraat 15c
3029 AW Rotterdam
[email protected]
108408167
Pagina 4 van 4

ANNULERING

Klanten hebben volgens de wet kopen op afstand wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt een klant gebruik van zijn retourrecht dan dient wordt het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten terug gestort. De kosten voor terug zending komt voor de rekening van de consument. 

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

TERUGBETALING BINNEN 14-DAGEN

Als de klant ons heeft laten weten dat hij zijn aankopen wilt retourneren dan wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug gestort. Deze termijn is sinds 13 juni 2014 verplicht voor alle webwinkels. Deze 14 dagen termijn gaat in op de dag dat de klant heeft aangegeven te willen retourneren, dus niet de dag dat u het product terug ontvangt. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

LEVERING

Indien u gebruik maakt van onze bezorgdienst dan verzoeken we u vriendelijk met onze belangrijke voorwaarden voor bezorging en montage rekening te houden. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste bepalingen omtrent onze bezorgdienst.  Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

1. De betaling van de geleverde producten dient de klant bij de levering aan onze bezorgdienst te voldoen. Dit is als volgt mogelijk: per pin of contant. 

2. Als een bestelling uit meerdere artikelen bestaat, kunnen wij de meubels in meerdere leveringen bezorgen. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit natuurlijk aangeven.

3. Wij brengen de meubels eventueel bij u naar binnen. Dit doen wij als extra service. Dat het meubel naar binnen past is uw verantwoordelijkheid.
a. Omdat het binnen brengen een extra service is, zijn wij niet aansprakelijk voor schade (muren, vloeren, e.d.). Natuurlijk doen wij voorzichtig en blijven wij aansprakelijk voor schade aan de meubels zelf.
b. Als het meubel niet op een normale manier naar binnen kan, of bezorgd wordt via een trap, verhuislift of takel kan dit in overleg. Wij stellen ons dan niet meer aansprakelijk voor schade aan de meubels zelf. In overleg kunnen we de levering aan een derde partij uitbesteden.
c. Via de trap bezorgen wij de meubels tot en met de 1e etage. Er moet dan genoeg ruimte zijn en het meubel mag niet te zwaar zijn.
d. Bijkomende kosten van een eventuele verhuislift, glaszetter en/of takel is voor u.

e. Aan de muren worden geen hangmeubels/spiegels gemonteerd en verlichting wordt aan het plafond niet opgehangen.

f. Uw eigen meubilair wordt door ons niet retour genomen en/of naar een ander adres vervoerd.

g. Karton en al het overige afval wordt door ons niet retour genomen.

4. Na overleg kunnen we ook een deellevering inplannen.

5. Wij kunnen de meubels voor u opslaan. Gratis opslag is mogelijk tot maximaal één maand na de uiterste levertermijn. 

6. Show, outlet en/of voorraad modellen dienen binnen twee weken te worden afgenomen. Als dit niet gebeurt, kunnen wij de aankoop ontbinden.

7. Als u niet op tijd de bezorgafspraak annuleert/wijzigt en onze bezorgers staan voor een gesloten deur dan dient u rekening te houden met de planning.

8. Annulering van de bestelling, vanwege  het niet kunnen plaatsen of niet vergoeden van de kosten voor de goederenlift, is niet mogelijk.