Beoordelingen

 1. Gebruik van Beoordelingen
  Op onze website tonen we beoordelingen die afkomstig zijn van externe websites, zoals Google.com en klantenvertellen.nl. Deze beoordelingen zijn verzameld van klanten die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten of producten.
 2. Beoordelingsbronnen
  De beoordelingen die we tonen, worden verkregen van betrouwbare externe websites, waar gebruikers de mogelijkheid hebben om beoordelingen achter te laten. We tonen de beoordelingen zoals ze zijn, zonder de inhoud te wijzigen, om ervoor te zorgen dat ze een accurate weergave zijn van de feedback van klanten.
 3. Gegevensbeveiliging
  We nemen passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de beoordelingsgegevens te waarborgen. We hebben echter geen controle over de beveiligingspraktijken van de externe websites waar de beoordelingen oorspronkelijk zijn achtergelaten. We raden u aan hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden te raadplegen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke informatie verwerken.
 4. Derde partijen
  We verkopen, verhandelen of delen uw persoonlijke informatie niet met derden voor marketingdoeleinden. De beoordelingen die we tonen, bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gedeeld om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.
 5. Bewaartermijn van Gegevens
  We bewaren de beoordelingsgegevens zolang als nodig is om de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
 6. Uw Rechten
  Aangezien we beoordelingen tonen die afkomstig zijn van externe websites, dienen eventuele vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonlijke informatie rechtstreeks aan de desbetreffende externe website te worden gericht. We raden u aan contact op te nemen met de externe platforms, zoals Google.com of klantenvertellen.nl, voor hulp bij het beheren van uw persoonlijke informatie met betrekking tot de beoordelingen die u hebt ingediend.
 7. Toestemming
  Door beoordelingen op externe websites, zoals Google.com of klantenvertellen.nl, achter te laten, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in hun respectieve privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.